Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

0304 abed 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viadiscort discort
6064 fb59
Reposted byadaaa93sadamik

March 14 2017

5343 ed99
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viafindmehideme findmehideme
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaennah laennah
1905 ad14
Reposted fromspace-grunge space-grunge vialaennah laennah
8959 41a5 500
Reposted fromerial erial vialaennah laennah
8646 dc46 500
Reposted byKurkaWyluzujshowmetherainbownikotynafnk4The1995inina

March 10 2017

6646 3020 500
4186 2795 500
Reposted byitmakesmecalmjunior13

March 08 2017

March 02 2017

0717 777b
Reposted fromrol rol vialaennah laennah

February 25 2017

Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viadiscort discort
7213 9511 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialaennah laennah
Teraz, gdy zupa cofnęła się w czasie, jeszcze bardziej odczuwalny jest brak możliwości zrepostowania samego siebie.
Reposted byguwno1 guwno1

February 24 2017

5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazupelnie zupelnie
8540 9973 500
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted bynezavisanmole-w-filizanceagainnagainniskowosarkastycznaweruskowadejnoPorannypartyhardorgtfomycelineMarcoDWpomsajojinthesunxwyczesanagitaraxantonimshitsurithenatusssewkagoldaduroweblackheartgirlRozaatoniewszystkoy-xcv-yaugustusSkydelanrelationshithydrospheremodalnabrzoskviniachachiilovegreencorazoncorazoncorazoncorazonmiimiwaniliowaarudagusharmotalovemyselfjanka89

February 23 2017

2205 0d6c 500
Reposted fromvandalize vandalize viaiblameyou iblameyou

February 18 2017

2394 16b0
Reposted bypomsazodynniwieaerisundoneeofbitchesandbutterfliesememsyDas-huepfende-Kommarhubarbrrkatioszka

February 17 2017

1386 5974
Jak świętowałem Dzień Kota
Reposted byKaviahponurykosiarzsucznikmicomomicuandootellaundoneex-rayvogelPanJeffMargoliuszfindmehidemerichardmowcaacocciuellajanuschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl